f:id:skingyokohama:20170403082842j:plainf:id:skingyokohama:20170403082918j:plain

オカメインコホワイトフェイスシナモンパイド!

価格25000円手乗りです!